Demokracja na kółkach (Demokratie-Mobil)

„Demokracja na kółkach” to samochód Biura Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia” Rządu Krajowego będący mobilnym punktem informacji. Biuro wykorzystuje pojazd w akcjach poświęconych konfrontacji z ekstremizmem prawicowym oraz do wzmacniania lokalnych struktur demokratycznych. Samochód pojawia się na lokalnych uroczystościach, demonstracjach, imprezach sportowych i innych akcjach stowarzyszeniowych. Możliwe jest to dzięki sponsoringowi berlińskiego oddziału firmy Mercedes Benz, która corocznie od 2009 r. oddaje do dyspozycji Biura Koordynacji pojazd na okres jednego roku. Dotychczas samochód przejechał ok. 120.000 kilometrów w całej Brandenburgii.

Obecnie używany samochód został przekazany rządowi krajowemu w styczniu 2020 r. Pojawi się on także w przyszłości na różnych imprezach, takich jak miejskie i wiejskie festyny, zajęcia projektowe, warsztaty, spotkania młodzieży, imprezy sportowe, dni straży pożarnej czy demonstracje.

Wykorzystując „Demokrację na kółkach” Biuro Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia” wspiera regionalnych aktorów, inicjatywy, sojusze, stowarzyszenia i gminy.

Na miejscu przedstawia propozycje krajowej sieci doradczej przeciw ekstremizmowi prawicowemu, informuje na temat demokracji i wyborów, przeprowadza konsultacje i przejmuje ogólne zadania związane z informacją publiczną.

Osoby lub instytucje zainteresowane mają możliwość bezpłatnego zamówienia „Demokracji na kółkach” w Biurze Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia”. Prosimy o e-mail do Biura Koordynacji:

E-Mail: denny.marquardt@stk.brandenburg.de

Anschrift:

Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“
in der
Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam