Impressum / Stopka redakcyjna

I. Ogólne informacje o Wydawcy zgodnie z § 55 Umowy Państwowej o Radiofonii i Telewizji (RStV)

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Brandenburgii
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

reprezentowane przez Ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu Güntera Baaske

Podmiot odpowiedzialny w sensie prawa prasowego oraz § 10 ustęp 2 i 3 Umowy Państwowej o Usługach Medialnych:

Biuro Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia”
Angelika Thiel-Vigh
Tel. (0331) 866-1170
Fax. (0331) 866-1179
E-Mail: angelika.thiel-vigh@stk.brandenburg.de

Redakcja strony internetowej:
Denny Marquardt
Tel. (0331) 866-1164
E-Mail: denny.marquardt@stk.brandenburg.de

Ważne informacje:
Komunikacja mailowa nie ma mocy prawnej.
Oświadczenia istotne z prawnego punktu widzenia należy przesyłać faksem lub listownie.

Linki zewnętrzne:
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do obcych stron internetowych („linków”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności Biura Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia”, zobowiązanie do odpowiedzialności nabiera mocy obowiązującej jedynie w przypadku, w którym Biuro Koordynacji Tolerancyjna Brandenburgia posiadałoby wiedzę o treściach i zablokowanie ich używania w przypadku treści sprzecznych z prawem byłoby dla niego technicznie możliwe i zasadne.Za pozostałe treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania bądź niewykorzystania tego typu prezentowanych informacji, odpowiada jedynie redakcja tych stron.

Anschrift:

Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“
in der
Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam