Zadania Biura Koordynacji „Tolerancyjna Brandenburgia“

Biuro Koordynacji Rządu Krajowego „Tolerancyjna Brandenburgia“ monitoruje realizację Koncepcji działania, która nosi tę samą nazwę. Biuro spełnia funkcję doradczą i wpływa na ustalanie politycznych priorytetów rządu krajowego, koordynuje przedsięwzięcia międzyresortowe, wspiera i opracowuje strategie na rzecz demokracji i przeciw ekstremizmowi prawicowemu, uwrażliwia opinię publiczną, współpracuje z aktywnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego, promuje zaangażowanie i łączy struktury istniejące pomiędzy państwem i społeczeństwem obywatelskim.

Konkretnie podejmuje następujące zadania:

  • Zasadnicze zadania wynikające z Koncepcji działania „Tolerancyjna Brandenburgia“, włącznie z doradztwem przy ustalaniu politycznych priorytetów rządu krajowego i ciągłym rozwojem ideowym Koncepcji działania
  • Koordynacja międzyresortowych przedsięwzięć związanych z wdrażaniem koncepcji działania i jej konkretnych kroków
  • Wspieranie przy opracowywaniu strategii przeciwko przemocy, ekstremizmowi prawicowemu i wrogości wobec obcych na szczeblu lokalnym, jak i doradztwo i współpraca z regionalnymi aktorami, partnerami, inicjatywami i lokalnymi sojuszami
  • Wspieranie struktur społeczeństwa obywatelskiego w Brandenburgii oraz pomoc przy tworzeniu sieci na rzecz promowania społeczeństwa obywatelskiego
  • Ścisła współpraca z Wydziałem ds. Ochrony Konstytucji Brandenburgii oraz Pełnomocnikiem do spraw Integracji w Brandenburgii
  • Współpraca z biurami do spraw integracji i tolerancji – Regionalnymi Ośrodkami Działania na rzecz Edukacji, Integracji i Demokracji w Brandenburgii (RAA), Mobilnym Zespołem Doradczym – Sojuszem Akcji przeciw Przemocy, Skrajnej Prawicy i Wrogości wobec Obcych oraz Stowarzyszeniem Perspektywa Ofiary (Opferperspektive e.V.)
  • Koordynacja prac związanych z przygotowaniem tematu dla opinii publicznej, opracowywanie strategii zamieszczania tematu w mediach, w tym również opracowywanie dokumentacji, materiałów promocyjnych i publikacji
  • Pomoc przy organizacji imprez i wystąpień publicznych
  • Wdrażanie federalnych programów przeciwko ekstremizmowi prawicowemu oraz na rzecz demokracji

Anschrift:

Koordinierungsstelle „Tolerantes Brandenburg“
in der
Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam